Οι κεντρικοί υπολογιστές Servers είναι το πιο σημαντικό μέρος της υποδομής σε μια επιχείρηση και πρέπει να λειτουργούν 24 ώρες 365 ημέρες χωρίς προβλήματα.
Με την υπηρεσία Server Management μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία και τη βέλτιστη απόδοση των διακομιστών της εταιρείας σας. Επίσης μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις αναβαθμίσεις, τη συντήρηση, την παρακολούθηση, την ενημέρωση του λειτουργικού συστήματος αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων. Η υπηρεσία Server Management παρέχει:

-Ενημερώσεις ασφαλείας του λειτουργικού συστήματος των Server.
-Διαχείριση των directory,email,vpn,web και άλλων server και services των server.
-Προστασία των διακομιστών από ιούς, spam, ransomwares εγκατάσταση λογισμικών και παραμετροποίηση ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες της εταιρίας.